Drzewa to niesamowite cuda natury, 
które przynoszą wiele korzyści ludziom i zwierzętom.
Zapewniają tlen, schronienie i ciekawe miejsca do zabawy.
Podczas projektu dzieci będą aktywnie poznawać naukę i
przyrodę jednocześnie. Dzieci nie tylko będą się dobrze bawić,
polując na różne rodzaje drzew, ale także nauczą się umiejętności
rozpoznawania liści drzew, które zostaną z nimi na całe życie

Partnerzy projektu to : Polska, Słowacja, Grecja i Rumunia