Grupa II "Żabki" - Przedszkole nr 11, realizuje projekt etwinning - Autumn leaves are falling down.

Realizacja projektu trwa od września 2023 do stycznia 2024 - główne zagadnienia skierowane są ku ekologii.

W projket zaangażowane sa placówki z Polski, Grecji i Rumunii.