Nasze przedszkole jest wiodącym w realizacji Wczesnego Wspomagania Rozwoju.

Zespół WWRD pod swoja opieką ma dzieci z Przedszkoli nr 9, 11, 24, 71, 80, 83.

Na zajęcia uczęszczają dzieci, które posiadają opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydaną przez Poradnie Psychologiczno - Pedagogiczną.

W skład zespołu WWRD wchodzi wykwalifikowana kadra: logopeda, pedagog, psycholog i specjalista gimnastyki korekcyjnej.

W ramach wczesnego wspomagania rozwoju udzielamy pomocy dzieciom:

  • z trudnościami w komunikacji
  • z trudnościami w sferze poznawczej i percepcyjno-motorycznej
  • z trudnościami w sferze społeczno –emocjonalnej

wymagającym rehabilitacji ruchowej.

Nasi specjaliści dojeżdżają do poszczególnych przedszkoli tak aby terapia dzieci odbywała się w przedszkolach, do których uczęszczają. Dzięki czemu możliwa jest

współpraca i konsultacje z najbliższym otoczeniem dziecka, jego nauczycielami i rodzicami.